• لطفا اطلاعات خود را بصورت کامل ثبت کنید.
  • بازیابی باج افزار برای فیلم، صوت، گوشی موبایل انجام نخواهد شد، پس لطفا در این باره درخواست ارسال نکنید.
  • در کمتر از 30 ثانیه فرم روبرو را تکمیل کنید تا با شما بلافاصله تماس بگیریم.
  • حتما سرورهای خود را خاموش کنید و اجازه ندهید ویروس باج افزار سیستم شما را بیشتر آلوده کند.